LỊCH THI QUẢN TRỊ KINH DOANH
Lịch thi HK2 - môn Phân tích tài chính daonh nghiệp - lớp 13SQT11 + 13SQT12 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SQT13) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SQT12) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SQT11) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 12SQT21) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - 13SQT13 Lịch thi cũ: ngày 07/10/2013Lịch thi mới: 7h30 ngày 28/09/2013, phòng A-05.02Anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SQT13 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SQT12 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SQT11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 12SQT21 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.- Có mặt đúng giờ thi.- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×