THÔNG BÁO THẠC SĨ
Quyết định v/v miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 - Đợt 2 (Khóa thi ngày 23 - 24/11/2019) Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 - Đợt 2 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 23/11/2019 và 24/11/2019 tại trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phường 25,...
Lịch thi tuyển sinh cao học năm 2019 - Đợt 2 (Từ ngày 23/11/2019 đến ngày 24/11/2019) Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 2 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 23/11/2019 và 24/11/2019 tại trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình...
HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 2 Từ ngày 12/10/2019 Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 - đợt 2 sẽ tham gia thi tuyển vào 2 ngày 23 &...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 - Đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ - Đợt 2 năm 2019 với 11 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi...
Sinh viên, Cựu Sinh viên HUTECH được nhận học bổng "KHỦNG" khi học Thạc sĩ tại Trường Với mong muốn các bạn sau khi tốt nghiệp Đại học có thể tìm được công việc phù hợp và nhận được mức lương cao, Nhà trường không ngừng tạo điều kiện để các bạn có cơ hội học lên Thạc sĩ.Nay Viện Đào tạo Sau đại học...
HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 1 Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo lịch ôn thi cao học, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 - đợt 1 sẽ tham gia thi tuyển vào các...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 – Đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 - năm 2019 với 11 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công...
Thông báo nhận giấy báo dự thi kỳ thi tuyển sinh năm 2019 - Đợt 2 - Khóa thi ngày 23 - 24/11/2019 Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 2 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày Chiều 23/11/2019 và Sáng, Chiều 24/11/2019 tại trụ sở 475A...
Thời khóa biểu ngoại ngữ (học phần 2) - Từ ngày 07/11/2019 - Khóa 2019 - đợt 1 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thông báo Về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành QTKD - Ngày 09/11/2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2017 – đợt 2,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC