THÔNG BÁO THẠC SĨ
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 - Đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ - Đợt 2 năm 2019 với 11 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi...
Sinh viên, Cựu Sinh viên HUTECH được nhận học bổng "KHỦNG" khi học Thạc sĩ tại Trường Với mong muốn các bạn sau khi tốt nghiệp Đại học có thể tìm được công việc phù hợp và nhận được mức lương cao, Nhà trường không ngừng tạo điều kiện để các bạn có cơ hội học lên Thạc sĩ. Nay Viện Đào tạo Sau đại học...
HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2019 - đợt 1 Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thông báo lịch ôn thi cao học, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 - đợt 1 sẽ tham gia thi tuyển vào các...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 – Đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 - năm 2019 với 11 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công...
Thông báo Về việc Tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 - Ngày thi 26/10/2019 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định trình...
Thông báo Về việc thực hiện lại luận văn thạc sĩ cho các học viên bảo vệ chưa đạt chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của...
Thông báo Về việc nộp luận văn hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 – đợt 1 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả bảo...
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 2017 - Đợt 1 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số  15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của NhàTrường; Căn cứ kết quả...
Thông báo lịch thi Tiếng Anh 4 - Từ ngày 12/09/2019 - Cao học Khóa 2018 - đợt 1 Lịch thi Tiếng Anh 4 của các anh/chị học viên khóa 2018 - đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 12/09/2019. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thông báo nộp luận văn hoàn chỉnh để xét tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2017 - Đợt 1 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cao học của Nhà Trường; Căn cứ kết quả...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC