THÔNG BÁO THẠC SĨ
Quyết định v/v miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2021 - Đợt 1 (Khóa thi ngày 29-30/5/2021) Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2021 - Đợt 1 do Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/6/2021. Nhà Trường Quyết định miễn thi môn Ngoại ngữ cho các thí sinh...
HUTECH thông báo lịch ôn thi tuyển sinh cao học năm 2021 - đợt 1 Từ ngày 12/04/2021 Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh cao học Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH), các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt1 sẽ tham gia thi tuyển vào 2 ngày 22-23/05/2021....
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt 1 (Khóa thi ngày 26-27/6/2021) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 - năm 2021 với 11 chuyên ngành gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ sinh...
Thông báo mở các lớp ngoại ngữ (Học phần 4) - Từ ngày 17/06/2021 - Khóa 2019 - đợt 2 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 – đợt 2 và các khóa trước; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công...
Thông báo mở lớp ngoại ngữ (Tiếng Anh 1 + Tiếng Anh 2) - Từ ngày 19/06/2021 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2019 – đợt 2 và các khóa trước; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công...
Lịch thi Ngoại ngữ (Học phần 3) - Khóa 2019 - đợt 2 - Từ ngày 22/04/2021 Lịch thi ngoại ngữ (học phần 3) của khóa 2019 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 22/04/2021. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo mở lớp Các học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật) 1, 2, 3, 4 đối với học viên cao học Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học từ Khóa 2019 – đợt 2 trở về trước; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp....
Lịch thi học kỳ I - Ngày 10/04/2021 - Lớp 20SXD11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!
Lịch thi học kỳ I - Ngày 03/04/2021 - Lớp 20SXD11 Lịch thi học kỳ I của lớp sẽ được tổ chức vào chiều thứ 7 ngày 03/04/2021 tại phòng B-05.11. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!      ...
Lịch thi học kỳ II - Ngày 24/03/2021 - Lớp 20SMT11 + 20SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm! Xin cảm ơn!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC