HÌNH ẢNH - HÌNH TỐT NGHIỆP
Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 10/08/2019 Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 10/08/2019.Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp...
Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 26/01/2019 Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 26/01/2019.Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp...
Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 19/01/2019 Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 19/01/2019. Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc...
Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 25/08/2018 Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 25/08/2018.Click vào ảnh bên dưới để xem và tải hình ảnh:          ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC