THỜI KHÓA BIỂU CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Công nghệ sinh học - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SSH11 - Công nghệ Sinh học Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SSH21 - Công nghệ Sinh học Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SSH11, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SSH11_Công nghệ sinh học Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ III - Lớp 17SSH11 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SSH21 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SSH21 - 17STP21 - 17SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SSH21 Công nghệ sinh học (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SSH21_ Công nghệ sinh học Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SSH21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×