Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh HUTECH 1

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh đặc biệt là quản trị doanh nghiệp, kinh doanh quốc tế, ngoại thương…thông thạo tiếng Anh và tư duy lãnh đạo sắc bén. Có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Đào tạo các kiến thức chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, chiến lược xâm nhập thị trường quốc tế,…Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh được chia thành hai hướng trong quá trình đào đạo
  • Theo định hướng ứng dụng: Trang bị kiến thức và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức . Cụ thể, đó là các kiến thức theo hướng chuyên sâu về khoa học kinh tế, đặc biệt kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế. Trong đó dành một thời lượng hợp lý để học viên giải quyết những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp, nhằm phát triển năng lực điều hành của người học, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…

  • Theo định hướng nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về kinh doanh và quản lý, đặc biệt là những vấn đề về quản trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn ở cấp vi mô và tầm vĩ mô.

  • Thời gian đào tạo: 18 tháng

 

 Học thạc sĩ Quản trị kinh doanh là cơ hội để thăng tiến

 Học thạc sĩ Quản trị kinh doanh là cơ hội để thăng tiến

CƠ HỘI THĂNG TIẾN SAU KHI TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Đảm nhận được trọng trách về quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong môi trường kinh doanh của Việt Nam và quốc tế.
  •  Giữ vai trò nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh quốc tế ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý Nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh quốc tế của các tổ chức kinh tế quốc tế.
  • Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở bậc đại học.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 58 

HUTECH là một trong những trường đại học đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh có uy tín

ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế….

  • Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành dự thi cần học bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm trình độ đại học của thí sinh).

  •  Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.

​PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển được dựa vào điểm trung bình tích lũy của bậc đại học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu theo thang điểm hệ 4.0.  

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến:
 
                                                          Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh HUTECH 2

Để được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY:
 
                                                          Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh HUTECH 3
 

Xem thêm:
>> Có nên thạc sĩ Quản trị kinh doanh ?
>> Học thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở đâu ? 
>> Thời gian học thạc sĩ Quản trị kinh doanh trong bao lâu?


TT. Marketing & Phát triển thương hiệu

14560673