Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh 3

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 

Mục tiêu đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh là tạo ra các chuyên gia nghiên cứu, quản lý, có khả năng làm chủ được kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, có tư duy phản biện tích cực

Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh 21
HUTECH là một trong số ít trường Đại học có tuyển sinh chương trình Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Học viên có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp; Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển những giải pháp mới giải quyết những vấn đề hoạch định chính sách, định hướng chiến lược Quản trị kinh doanh ở các cấp độ khác nhau thuộc lĩnh vực được đào tạo, nghiên cứu

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh bao gồm 4 học phần và 3 chuyên đề cùng 1 luận án tốt nghiệp. Tổng số tín chỉ đào tạo là 90 tín chỉ. Luận án tiến sĩ với khối lượng 74 tín chỉ phải là quá trình nghiên cứu các vấn đề kinh tế và đưa ra các giả định mới cho nền kinh tế thị trường do chính cá nhân nghiên cứu sinh thực hiện.
Chủ đề nghiên cứu được nghiên cứu sinh lựa chọn từ các vấn đề, luận điểm, hay nền tảng kiến thức truyền thống trong các lĩnh vực như quản lý, tài chính, tiếp thị, hành vi tổ chức, cũng như các chủ đề phi truyền thống khác.
 
Thời gian: Đào tạo theo hình thức tập trung: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ, 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học.

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYẾN NGHIÊN CỨU SINH

 

 

3. 1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
3. 2. Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3. 3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ chứng minh về năng lực ngoại ngữ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
- Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a của Mục 3.3 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b của Mục 3.3 khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nuớc ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c của Mục 3.3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho nguời khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu đuợc nguời khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
3.4.  Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo.
3.5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 

Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.05)
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH)
Địa chỉ: 276 - 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 5445 5566
Hotline: 0967 54 54 18 (Cô Phú)
Website: http://hutech.edu.vn/sdh

14578431