Tin hướng nghiệp
Ngành Kinh doanh quốc tế là gì?

Đối với các bạn yêu thích lĩnh vực đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, marketing quốc tế thì ngành học Kinh doanh quốc tế chính là lựa chọn phù hợp nhất

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC