Thạc sĩ Kế toán
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo tạo trình độ thạc sĩ Kế toán theo định hướng tăng cường kiến thức liên ngành, biết vận dụng các kiến thức mới để sử dụng các công cụ tài chính – kế toán hiện đại nhất cho doanh nghiệp, tổ chức. Chương trình cũng cung cấp những hiểu biết về tiêu chuẩn báo cáo quốc tế, đồng thời bổ sung kiến thức mới, chuyên sâu về chuyên ngành để người học có khả năng vận dụng vào nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về kế toán – kiểm toán đặt ra trong giai hội nhập quốc tế hiện nay..

 
 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 • Đào tạo các phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như kế toán tài chính nâng cao, kế toán quản trị nâng cao, quản trị tài chính nâng cao, thuế quốc tế….Chương trình thạc sĩ Kế toán chia thành 2 hướng theo quá trình đào tạo.
 • Theo định hướng ứng dụng: cung cấp kiến thức nền tảng về các lĩnh: thống kê - toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính, các công cụ đánh giá và quản lý hoạt động tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn; từ đó tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế. 
 • Theo định hướng nghiên cứu: Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán… Bên cạnh đó học viên còn có thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng tự nghiên cứu. Có phương pháp làm việc khoa học, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kinh tế
Thời gian đào tạo: 18 tháng
 
 
Học thạc sĩ Kế toán là cơ hội để thăng tiến trong công việc
 
 

3. CƠ HỘI THĂNG TIẾN SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

 
 • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường Đại học, các Trung tâm, Viện nghiên cứu về kinh tế, quản lý. 
 • Tham gia làm việc kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp; làm tốt việc xây dựng và đề xuất các chính sách về kế toán ở các cấp, các ngành.

 • Giữ vị trí kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

 • Nhiều cơ hội thăng tiến với vai trò CFO, kế toán trưởng,…

 

HUTECH là một trong những trường đào tạo có uy tín thạc sĩ Kế toán 

 

4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 
 
Điều kiện tuyển sinhMôn thi
 • Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán,….
 • Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần phải học bổ sung kiến thức trước khi thi
Nguyên lý kế toán
Tài chính tiền tệ
Tiếng Anh
 
 
 
Thí sinh có thể tải hồ sơ đăng ký dự thi: TẠI ĐÂY
 
Đăng ký xét tuyển trực tuyến:
 
                                                     

Để được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY:
 
                                                    
 
Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông

Xem thêm:
>> Có nên học thạc sĩ Kế toán ?
>> Học Thạc sĩ Kế toán ở đâu ? 
>> Học thạc sĩ Kế toán thi môn gì ?

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 • Đào tạo các phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành như kế toán tài chính nâng cao, kế toán quản trị nâng cao, quản trị tài chính nâng cao, thuế quốc tế….Chương trình thạc sĩ Kế toán chia thành 2 hướng theo quá trình đào tạo.
 • Theo định hướng ứng dụng: cung cấp kiến thức nền tảng về các lĩnh: thống kê - toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính, các công cụ đánh giá và quản lý hoạt động tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn; từ đó tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế. 
 • Theo định hướng nghiên cứu: Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán… Bên cạnh đó học viên còn có thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng tự nghiên cứu. Có phương pháp làm việc khoa học, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kinh tế
Thời gian đào tạo: 18 tháng
14560611