THÔNG BÁO MỚI
HUTECH công bố 04 phương án tuyển sinh Đại học dự kiến năm 2022 Ngày 24/12/2021, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2022. Theo đó, HUTECH dự kiến...
Thạc sĩ Luật kinh tế Thạc sĩ Luật kinh tế là ngành học được nhiều học viên lựa chọn để nâng cao trình độ trong những năm gần đây.
Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô là ngành học được nhiều học viên lựa chọn để nâng cao trình độ trong những năm gần đây.
Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường là ngành học cung cấp những kiến thức về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường thành phần như: đất...
Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình là ngành học tổng hợp của lĩnh vực kỹ thuật, nghệ thuật và truyền thông, liên quan đến kỹ thuật sản xuất phim...
Ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm Ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm là lĩnh vực kết hợp giữa dinh dưỡng, thực phẩm và ẩm thực vào việc xây dựng quy trình chăm sóc dinh dưỡng và...
Ngành Tài chính quốc tế Tài chính quốc tế là ngành học về hoạt động đầu tư quốc tế, tỷ giá hối đoái, các thể chế tài chính quốc tế.
Ngành Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế là ngành nghiên cứu quá trình phát triển và tác động lẫn nhau giữa nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra những...
Ngành Chăn nuôi Chăn nuôi là ngành thuộc lĩnh vực khoa học- kỹ thuật nông nghiệp, đào tạo các chuyên gia về chăm sóc, chăn nuôi động vật, bao gồm kiến thức về đặc...
Ngành Nghệ thuật số Nghệ thuật số (Digital Art) là ngành vận dụng công nghệ số vào quá trình sáng tạo, để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật, truyền tải thông điệp hiệu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC