Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện

 Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện 4

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 
  • ​Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật điện với mục tiêu chung là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, làm chủ các công nghệ tiên tiến, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết vấn được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên và thạc sĩ làm đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và thực hiện công tác giảng dạy.
  • Về kiến thức, nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện sẽ được trang bị, làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học thuyết của ngành kỹ thuật điện; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh.

  • Về kỹ năng, nghiên cứu sinh có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau

 
Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện 34
HUTECH là một trong số ít trường Đại học có tuyển sinh chương trình Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện
 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 

  • Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện bao gồm 3 học phần và 3 chuyên đề cùng 1 luận án tốt nghiệp. Tổng số tín chỉ đào tạo là 90 tín chỉ. Luận án tiến sĩ với khối lượng 72 tín chỉ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp cả về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật điện hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển tri thức khoa học của ngành kỹ thuật điện. 

  • Các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện linh hoạt, tùy theo mức độ yêu cầu của các môn học phục vụ cho bài tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ và luận án tiến sĩ.

Thời gian: Đào tạo theo hình thức tập trung: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ, 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học.
 

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYẾN NGHIÊN CỨU SINH

 

 

3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
3.2. Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
3.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ chứng minh về năng lực ngoại ngữ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
- Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Nguời dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a của Mục 3.3 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b của Mục 3.3 khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nuớc ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nuớc ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c của Mục 3.3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho nguời khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu đuợc nguời khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
​3.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo.

3.5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.05)
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH)
Địa chỉ: 276 - 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 5445 5566
Hotline: 0967 54 54 18 (Cô Phú)
Website: http://hutech.edu.vn/sdh

14578432