Mẫu - Hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh

Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh:

Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
Lý lịch khoa học, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
  1. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
  2. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ;
  3. Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn;
  4. Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch, công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển
. Gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:
  1. Đối với bài báo: Bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo.
  2. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu (đối với người tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).
01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng năng lực nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.
02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.
Giấy khám sức khỏe.

Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

 
14561705