LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Dũng Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Dũng. Chuyên ngành Kỹ thuật Điện . Tên Luận án Kỹ thuật dự báo trong vận hành thị trường điện Việt Nam
Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Lê Đình Lương Tên luận án: Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Giảng viên hướng dẫn: GS.TSKH Hồ Đắc Lộc và PGS.TS. Võ Thị Ngọc Điều
Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Vinh Tên luận án: Nghiên cứu giải thuật điều khiển STATCOM trong việc cải thiện chất lượng điện áp. Giảng viên hướng dẫn: GS.TS Lê Kim Hùng và PGS.TS. Nguyễn Hùng
Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận - Tên Luận án: Nghiên cứu bộ nghịch ưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc - Giảng viên Hướng Dẫn: - TS. Nguyễn Minh Khai và PGS.TS. Ngô Cao Cường.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×