Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Trần Văn Thuận
     Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời quý Anh/Chị sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và Thầy/Cô quan tâm tham gia hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường với các thông tin sau:
   1. Thời gian: 8 giờ 30 sáng thứ 6 ngày 21/6/2019
   2. Địa điểm: Phòng A-03.09, Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
   3. Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thuận
   4. Tên luận án: Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc                   (Study the three-phase cascaded multilevel switched boost inverter)

   5. Giảng viên hướng dẫn: - TS. Nguyễn Minh Khai
                                         - PGS.TS. Ngô Cao Cường
   6. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
14575513