THỜI KHÓA BIỂU QUẢN TRỊ DU LỊCH
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SDL21 Quản trị du lịch (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SDL21_ Quản trị du lịch Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SDL11 Lịch học bắt đầu từ 12/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II (Đợt 2) - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SDL21 Môn Quản lý nhà nước về du lịch sẽ do Thầy Nguyễn Văn Lưu giảng dạy bắt đầu từ ngày 05/08/2016. Anh/chị học viên xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SDL11_ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Quản lý văn hóa với phát triển du lịch của Thầy Mai Hà Phương sẽ chuyển sang phòng B-07.04 bắt đầu từ chủ nhật ngày 31/07/2016 (chuyển...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC