THỜI KHÓA BIỂU QUẢN TRỊ DU LỊCH
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Quản trị du lịch - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SDL21 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SDL21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III Lớp 19SDL21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SDL11 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SDL11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SDL11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SDL21 - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SDL21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SDL21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SDL11_Quản trị du lịch Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SDL21 Quý Anh/ Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết ( File đính kèm):
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SDL21 - 17SQT22 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SDL21 Quản trị du lịch (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SDL21_ Quản trị du lịch Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×