THỜI KHÓA BIỂU QUẢN TRỊ DU LỊCH
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SDL11_Quản trị du lịch Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SDL21 Quý Anh/ Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết ( File đính kèm):
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SDL21 - 17SQT22 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SDL21 Quản trị du lịch (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SDL21_ Quản trị du lịch Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SDL11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SDL21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SDL11 Lịch học bắt đầu từ 12/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC