QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN - TỪ NĂM 2022 Các anh/chị học viên vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!
QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ HUTECH - TỪ NĂM 2022 Học viên xem cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!
THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN BẢO VỆ Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ; Viện ĐTSĐH thông báo đến các học...
HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN Các anh/chị học viên vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!
QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ HUTECH - 2016 Học viên xem cụ thể trong file đính kèm. Trân trọng!
Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2014/TT-BGDĐT Hà...
Quy định trình bày luận văn thạc sĩ Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học chỉ nhận luận văn của học viên được trình bày theo quy định theo file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×