THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT ĐIỆN
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2023-2024 - Ngành Kỹ thuật điện - Từ ngày 01/03/2024 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Kỹ thuật điện - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SMD21 - Kỹ thuật Điện Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SMD21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 19SMD21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SMD11 - Kỹ thuật Điện Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SMD11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SMD11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SMD21 - Kỹ thuật Điện Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SMD21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SMD21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SMD11+18SCD11_Kỹ thuật điện+Cơ điện tử Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ III - Lớp 17SMD11 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SMD21 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SMD21 - 17SCD21 - 17SXD21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 17SMD11 Kỹ Thuật Điện (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×