THỜI KHOÁ BIỂU NGÔN NGỮ ANH
Thời khóa biểu Ngoại ngữ 2 (học phần 1) - Lớp 18SNA12 Anh/Chị xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm
Thời khóa biểu Học kỳ III (Đợt 2) - Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 18SNA11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SNA11_Ngôn ngữ Anh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II (Đợt 2) - Từ ngày 14/07/2018 - Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ 3 của lớp 17SNA11 - môn Teaching practice Quý Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết (File đính kèm):
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SNA21 Quý Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết (File đính kèm):
Thời khóa biểu học kỳ 3 của lớp 17SNA11 Quý Anh/ Chị học viên vui lòng cập nhật thông tin ở File đính kèm nhé!
Thời khóa biểu Tiếng Pháp - Trung - Nhật 1 _Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 17SNA11 Ngôn ngữ Anh (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC