THỜI KHOÁ BIỂU NGÔN NGỮ ANH
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Ngôn ngữ Anh - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thay đổi lịch học Lớp 20SNA21 - Môn Teaching Translation and Interpreting Ngày 20/03/2021 Kính chào các Anh/Chị học viên lớp 20SNA21! Theo thông báo của Cô Nguyễn Thị Như Ngọc thì lịch học môn Teaching Translation and Interpreting của lớp vào thứ 7 ngày 20/03/2021 sẽ có...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SNA21 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SNA21, khóa 2019 - đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III của Lớp 19SNA21, khóa 2019 - đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SNA11 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SNA11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SNA11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I -Lớp 20SNA21 - Ngôn ngữ Anh Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Ngoại ngữ 2 (học phần 1) - Lớp 18SNA12 Anh/Chị xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm
Thời khóa biểu Học kỳ III (Đợt 2) - Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 18SNA11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SNA11_Ngôn ngữ Anh Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II (Đợt 2) - Từ ngày 14/07/2018 - Lớp 17SNA21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×