THỜI KHOÁ BIỂU XÂY DỰNG
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Kỹ thuật xây dựng - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SXD21 - Kỹ thuật Xây dựng Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SXD21, khóa 2019 đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ III của Lớp 19SXD21, khóa 2019 đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SXD11- Kỹ thuật Xây dựng Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SXD11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SXD11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SXD21 - Kỹ thuật Xây dựng Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SXD21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SXD21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SXD11_Kỹ tuật Xây dựng Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ III - Lớp 17SXD11 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SXD21 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SMD21 - 17SCD21 - 17SXD21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 17SXD11 Xây dựng (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SXD21 Xây dựng (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×