Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SXD21 - Kỹ thuật Xây dựng

Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SXD21, khóa 2019 đợt 2 !
Thời khóa biểu học kỳ III của Lớp 19SXD21, khóa 2019 đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021.
Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
Xin cảm ơn!

14590447