Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SXD21 - Kỹ thuật Xây dựng

Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SXD21, khóa 2020- đợt 2 !
Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SXD21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021.
Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
Xin cảm ơn!

14590445