BIỂU MẪU
Biểu mẫu Hồ sơ dự tuyển cao học trình độ Thạc sĩ Hồ sơ dự tuyển: 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 3. Bản sao công chứng bằng Đại học; 4. Bản sao công chứng bảng điểm Đại học; 5. Bản sao công chứng bằng Cao đẳng (nếu có); 6. Bản...
Hướng dẫn trình bày Đề cương Luận văn thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh (Cập nhật ngày 15/05/2021) Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn trinh bày Đề cương Luận văn Thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh tại File đính kèm./
THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN BẢO VỆ Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ; Viện ĐTSĐH thông báo đến các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC