BIỂU MẪU
Mẫu - Hồ sơ dự tuyển cao học Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu) Đơn đăng kí dự tuyển ngoại ngữ 2 (đối với ngành NNA) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu có công chứng) Bằng Đại học (bản sao công chứng) Bảng điểm Đại học (bản sao công chứng) Bằng Cao đẳng...
Hướng dẫn trình bày Đề cương Luận văn thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh (Cập nhật ngày 15/05/2021) Anh/Chị xem chi tiết Hướng dẫn trinh bày Đề cương Luận văn Thạc sĩ - ngành Quản trị Kinh doanh tại File đính kèm./
THÔNG BÁO NỘP LUẬN VĂN BẢO VỆ Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ; Viện ĐTSĐH thông báo đến các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC