THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Kỹ thuật môi trường - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SMT21 - Kỹ thuật Môi trường Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SMT21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 19SMT21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SMT11 - Kỹ thuật Môi trường Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SMT11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SMT11, khóa 2020 - đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SMT21 - Kỹ thuật Môi trường Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SMT21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp 20SMT21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SMT11_Kỹ thuật môi trường Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ III - Lớp 17SMT11 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SMT21 Quý Anh/Chị vui lòng xem chi tiết theo File đính kèm.
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SSH21 - 17STP21 - 17SMT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SMT21 Kỹ thuật môi trường (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SMT21_ Kỹ thuật môi trường Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×