LỊCH THI KẾ TOÁN
Lịch thi HK I - Năm học 2014-2015 - Lớp 14SKT11 - môn Tài chính công Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - môn Tài chính công - 13SKT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SKT11 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - môn Lý thuyết kiểm toán - lớp 13SKT11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SKT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SKT11) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SKT11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm. - Có mặt đúng giờ thi. - Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm. Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×