LỊCH THI CƠ ĐIỆN TỬ
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SCĐ11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK1 - môn Động học và động lực học máy - lớp 14SCĐ11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
tLịch thi HK2 - môn Động học và động lực học máy - lớp 13SCĐ21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - môn Triết học - lớp 13SCĐ21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SCĐ21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SCĐ11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm.  
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SCD11) Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SCĐ11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm. - Có mặt đúng giờ thi. - Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm. Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×