LỊCH THI KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SMT21 Lịch thi môn Ứng dụng mô hình trong kỹ thuật môi trường của lớp 15SMT21 sẽ tổ chức vào 9:30 ngày 27/11/2016 tại phòng B-06.10. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ II lớp 14SMT21 Anh/Chị học viên xem file đính kèm
Lịch thi HK1 - lớp 14SMT11 CÁc anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo thay đổi phòng thi môn Triết học - lớp 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT11 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMT21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SMT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC