LỊCH THI KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo lịch thi lớp 18SMT21 - tối Thứ 2 ngày 15/07/2019 Lịch thi môn Các quá trình cơ bản trong kỹ thuật môi trường của lớp sẽ được tổ chức vào tối thứ 2 ngày 15/07/2019 tại phòng B-13.04. Anh/Chị xem chi tiết tại File đính kèm./.
Lịch thi môn Kỹ thuật phân tích môi trường - ngày 18/11/2018 - Lớp 18SMT11 Lịch thi môn Kỹ thuật phân tích môi trường sẽ được tổ chức vào 9h30 sáng Chủ nhật ngày 18/11/2018 tại phòng B-14.03 Các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi môn Kỹ thuật phân tích môi trường- Lớp 17SMT21 Xem chi tiết: https://www.hutech.edu.vn/admin/news/add-lich-thi-mon-ky-thuat-moi-truong
Lịch thi môn Các quá trình cơ bản trong kỹ thuật môi trường - lớp 17SMT21 Kính mời Quý Anh/ Chị học viên xem trực tiếp File đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SMT21 Lịch thi môn Ứng dụng mô hình trong kỹ thuật môi trường của lớp 15SMT21 sẽ tổ chức vào 9:30 ngày 27/11/2016 tại phòng B-06.10. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi học kỳ II lớp 14SMT21 Anh/Chị học viên xem file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×