Thông báo lịch thi lớp 18SMT21 - tối Thứ 2 ngày 15/07/2019
Lịch thi môn Các quá trình cơ bản trong kỹ thuật môi trường của lớp sẽ được tổ chức vào tối thứ 2 ngày 15/07/2019 tại phòng B-13.04. Anh/Chị xem chi tiết tại File đính kèm./.
14576860