Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SMT21
Lịch thi môn Ứng dụng mô hình trong kỹ thuật môi trường của lớp 15SMT21 sẽ tổ chức vào 9:30 ngày 27/11/2016 tại phòng B-06.10.
Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
14561606