THỜI KHOÁ BIỂU KẾ TOÁN
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2022-2023 - Ngành Kế toán - Từ ngày 01/03/2023 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong các file đính kèm! Xin cảm ơn!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SKT21 - Kế toán Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SKT21, khóa 2019- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 19SKT21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 20SKT11 - Kế toán Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SKT11, khóa 2020- đợt 1 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SKT11, khóa 2020- đợt 1 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui...
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SKT21 - Kế toán Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SKT21, khóa 2020- đợt 2 ! Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SKT21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021. Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị...
Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh 4 cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 Lớp 18SKT11 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 18SKT11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SKT11_Kế toán Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SKT21 Quý Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết (File đính kèm):
Thời khóa biểu học kỳ 2 - lớp 17SKT21 Kính mời Quý Anh/ Chị học viên xem chi tiết File đính kèm!
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SKT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×