THỜI KHOÁ BIỂU KẾ TOÁN
Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh 4 cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 Lớp 18SKT11 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 18SKT11 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm.
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 18SKT11_Kế toán Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)...
Thời khóa biểu học kỳ II - Lớp 17SKT21 Quý Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu chi tiết (File đính kèm):
Thời khóa biểu học kỳ 2 - lớp 17SKT21 Kính mời Quý Anh/ Chị học viên xem chi tiết File đính kèm!
Thời khóa biểu Tiếng Anh 1- Lớp 17SKT21 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.
Thời khóa biểu học kỳ III - lớp 17SKT11 Kế Toán Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SKT21 Kế Toán (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SKT21_ Kế toán Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SKT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC