LỊCH THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SCT21 - Cập nhật ngày 27-04-2016 Lịch thi chuyển từ thứ 2 ngày 23/05/2016 sang thứ 6 ngày 27/05/2016, phòng B-06.08. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SCT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo thay đổi phòng thi môn Triết học - lớp 13SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SCT11 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SCT21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SCT21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh phòng thi HK1-NH13-14 - lớp 12SCT21 Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm! Các chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!
LỊCH THI HK1 (L3) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 12SCT21) Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm, các môn tiểu luận sẽ thi theo lịch của GV giảng dạy!
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 12SCT21 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm. - Có mặt đúng giờ thi. - Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm. Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SCT11 Các anh chị vui lòng: - Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm. - Có mặt đúng giờ thi. - Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm. Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×