Thông báo điều chỉnh phòng thi HK1-NH13-14 - lớp 12SCT21

Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm!

Các chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!

14561268