Thông báo thay đổi phòng thi môn Triết học - lớp 13SCT21

Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!

14561359