Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SCT21 - Cập nhật ngày 27-04-2016

Lịch thi chuyển từ thứ 2 ngày 23/05/2016 sang thứ 6 ngày 27/05/2016, phòng B-06.08.
Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
14561544