THÔNG BÁO TIẾN SĨ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 1 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 2 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh.Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
HUTECH thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2021 diễn ra ngày 08/01/2022 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) thông báo Kế hoạch tổ chức “Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2021” như sau: 1. Thời gian:   Ngày Thời gian Chuyên ngành...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2021 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
HUTECH thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ diễn ra ngày 11/03/2023 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ diễn ra ngày 11/03/2023 như sau: 1. Thời gian:  7g30 - 11g30 Thứ 7 ngày...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trà Thị Thảo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Kiều Lan Hương chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trương Hữu Thành chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thị Thanh Hà chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC