THÔNG BÁO TIẾN SĨ

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2018

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 1 năm 2018 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...

Thông báo về việc tra cứu điểm của Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

Nhằm hỗ trợ học viên cao học và nghiên cứu sinh dễ dàng tra cứu Kết quả học tập, Nhà Trường nâng cấp Portal học viên và  nghiên cứu sinh: http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuDiem 1/...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 2 - năm 2017

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2017 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh doanh (mã...

Thông báo nộp học phí nghiên cứu sinh

Căn cứ vào Quyết định số 1260/QĐ-ĐKC ngày 26/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2017-2018”. Căn cứ vào Chương trình và Kế hoạch đào tạo...

Thông báo thời gian bảo vệ đề cương Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2

Vào ngày 09/12/2017, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức bảo vệ đề cương cho 02  thí sinh ứng tuyển vào hệ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 - đợt 2. Thời gian: 7 giờ 00...

Banner Tư vấn trực tuyến