HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 2

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 2 ở 3 chuyên ngành Kỹ thuật điện, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin.HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 2 7


Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2023.

 

1. Chuyên ngành đào tạo
- Kỹ thuật điện (mã ngành: 9520201)
- Quản trị kinh doanh (mã ngành: 9340101)
Công nghệ thông tin (mã ngành: 9480201)

- Chỉ tiêu tuyển sinh
+ Quản trị kinh doanh: 10
+ Kỹ thuật điện: 10
+ Công nghệ thông tin: 10

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu nhận nghiên cứu sinh trong năm và số lượng nghiên cứu sinh tiếp nhận.

STT

Chuyên ngành

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực
nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể
hướng dẫn NCS

Số lượng NCS
có thể nhận

1

Kỹ thuật điện

Điện tử công suất

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương

3

2

Kỹ thuật điện

Năng lượng tái tạo và hệ vi lưới

PGS. TS. Huỳnh Châu Duy

3

3

Kỹ thuật điện

Thị trường điện

PGS.TS. Nguyễn Hùng

2

4

Kỹ thuật điện

Bảo vệ Rơle

TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt

2

5

Quản trị kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực, hiệu quả kinh doanh

PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ

2

6

Quản trị kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực

PGS.TS. Nguyễn Đình Luận

2

7

Quản trị kinh doanh

Quản trị chất lượng dịch vụ,
Sự hài lòng

PGS.TS Lê Quang Hùng

2

8

Quản trị kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực

GS.TS Võ Thanh Thu

2

9

Quản trị kinh doanh

Quản trị Marketing

PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng

2

10

Công nghệ thông tin

Phát triển học máy mở rộng (Explainable machine learning) để tối ưu hoá thông số in 3D cấu trúc composite gia cuờng sợi,
Phát triển học máy mở rộng (Explainable machine learning) trong xử lý mẫu thiết kế tối ưu in 3D chấn thương chỉnh hình 

GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng 

3

11

Công nghệ thông tin

AI, Machine Learning, Data Mining, Decision Support System 

GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn

2

12

Công nghệ thông tin

Khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu đồ thị, các giải thuật meta-heuristic

PGS.TS. Võ Đình Bảy

3

13

Công nghệ thông tin

Trustworthy AI, AI for Planning and Optimization in Manufactories, AI Governance, Random Process Learning

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài

3

14

Công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo
Máy học

TS. Vũ Thanh Hiền

2

15

Công nghệ thông tin

AI, Data Privacy and Security

TS. Huỳnh Quốc Bảo

2

16

Công nghệ thông tin

Xử lý ảnh, bảo mật thông tin, Học máy, Thị giác máy tính, Nhận dạng mẫu, Nhận dạng sinh trắc học, nhận dạng giống cây trồng

TS. Văn Thiên Hoàng

3

17

Công nghệ thông tin

Machine learning, deep learning, machine vision

TS. Lê Cung Tưởng

2

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức: Chính quy.
- Thời gian: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 04 năm đối với người có bằng đại học


3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

3.1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:
a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;
c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

3.2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3.3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Trường quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 - đợt 1 232

HUTECH nhận hồ sơ hạn đến hết ngày 20/11/2023

 

4. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh

4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
4.2. Lý lịch khoa học, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
4.3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
4.3.1. Bằng và bảng điểm đại học;
4.3.2. Bằng và bảng điểm thạc sĩ;
4.3.3. Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn;
4.3.4. Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch, công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
4.4. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này. Gồm 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể:

  • Đối với bài báo: Bản sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo.

  • Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu (đối với người tham gia phải có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).

  • Giấy xác nhận thâm niên công tác.

  • Luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu.

4.5. 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng năng lực nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
4.6. 06 bản đề cương về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.
4.7. 04 ảnh 3x4.
4.8. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.
4.9. Giấy khám sức khỏe.
Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

5. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển

  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2023

  • Thời gian bảo vệ đề cương (dự kiến): Các ngày 05 – 06/12/2023

  • Thời gian công bố kết quả (dự kiến)19/12/2023

  • Thời gian nhập học (dự kiến)15/01/2024

  • Thời gian khai giảng (dự kiến): 25/01/2024

6. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 6.200.000 đồng.

7. Mức học phí: 192.000.000 đồng/khóa học/ 90 tín chỉ, học phí đóng theo học kỳ (06 học kỳ); lệ phí nhập học: 1.000.000 đồng

Học kỳ

Thời gian

Học phí
(đồng)

1

Khi nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học (học phí kỳ 1: 32.000.000 đồng + lệ phí nhập học 1.000.000 đồng)

33.000.000

2

Sau 6 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển)

32.000.000

3

Sau 12 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển)

32.000.000

4

Sau 18 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển)

32.000.000

5

Sau 24 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển)

32.000.000

6

Sau 30 tháng (tính từ thời điểm trúng tuyển)

32.000.000


8. Địa điểm phát và nhận hồ sơ
Viện Đào tạo Sau đại học
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 55 66 
Website: http://hutech.edu.vn/sdh
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn

TT. Truyền thông

14611590
×