LỊCH THI KỸ THUẬT ĐIỆN
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMĐ21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi Học kỳ I - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMĐ11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ II - Đợt 2 lớp 14SMĐ11 Anh/Chị học viên xem file Thời khóa biểu đính kèm
Lịch thi HK I - Năm học 2014-2015 - Ngành Kỹ thuật điện - Kỹ thuật cơ điện tử Lịch thi của 3 lớp 13SMĐ21, 14SMĐ11 VÀ 14SCĐ11Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo thay đổi phòng thi môn Triết học - lớp 13SMĐ21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Lịch thi HK2 - lớp 13SMĐ21 các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SMĐ21 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
LỊCH THI HK - NH 2013-2014 - LỚP 13SMĐ11 Các anh/chị vui lòng xem thông tin cụ thể trong file đính kèm!
Thông báo điều chỉnh lịch thi HK1-NH13-14 - lớp 13SMĐ11 Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèmCác chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!
LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SMĐ11) - Điều chỉnh lịch thi môn TRIẾT HỌC Đã điều chỉnh lịch thi môn Triết học lên ngày 15/12/2013, phòng D-02.01Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×