Thông báo điều chỉnh lịch thi HK1-NH13-14 - lớp 13SMĐ11

Các anh/chị vui lòng xem lịch cụ thể trong file đính kèm

Các chỗ tô màu đỏ là có sự điều chỉnh so với lịch cũ!

14561262