THỜI KHOÁ BIỂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời khóa biểu học kỳ II - lớp 17SCT11 Công nghệ thông tin (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 17SCT21 Công nghệ thông tin (TKB sau Tết) Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu cụ thể  theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình...
Thời khóa biểu học kỳ I_lớp 17SCT21_ Công nghệ thông tin Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm. 1/ Ký hiệu phòng học và Địa điểm học: + Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) +...
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SCT21 - TRIẾT HỌC Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SCT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SCT11 Lịch học bắt đầu từ ngày 29/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SCT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SCT11_ Công nghệ thông tin - Cập nhật ngày 30/07/2016 Do máy chiếu của phòng B-12.03 bị hỏng nên lớp học môn Hệ cơ sở dữ liệu nâng cao của Thầy Trần Đức Khánh sẽ chuyển sang phòng B-08.02 bắt đầu từ thứ sáu ngày 05/08/2016 (chuyển luôn). Xin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC