LỊCH THI HK1 (L2) - NH 2013-2014 - HUTECH (LỚP 13SMĐ11) - Điều chỉnh lịch thi môn TRIẾT HỌC

Đã điều chỉnh lịch thi môn Triết học lên ngày 15/12/2013, phòng D-02.01

Các anh/chị vui lòng xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm!

14561231