THÔNG BÁO TIẾN SĨ
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 2 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 2 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 - đợt 1 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra...
HUTECH thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2021 diễn ra ngày 08/01/2022 Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH) thông báo Kế hoạch tổ chức “Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2021” như sau: 1. Thời gian:   Ngày Thời gian Chuyên ngành...
HUTECH thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 - đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 - năm 2021 ở 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện và Quản trị kinh doanh. Theo đó, Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày ra thông...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Thanh Tuấn chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Đỗ Hoài Bảo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Trần Hữu Ái chuyên ngành Quản trị kinh doanh Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ...
Văn phòng Trực tuyến- Viện Đào tạo Sau Đại học HUTECH Nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các thông tin liên quan khoá học về học phí, chuyển điểm, thời khóa biểu. Viện Đào tạo Sau đại học thông tin đến Quý Anh/Chị Nghiên...
Thông báo về việc đóng tiền học phí Nghiên cứu sinh từ ngày 05/07/2021 Căn cứ vào Quyết định số 1119/QĐ-ĐKC ngày 16/06/2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2020-2021”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM...
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Duy Phúc chuyên ngành Kỹ thuật điện Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC