LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2013-2014 - 13SCT11

Các anh chị vui lòng:
- Xem lịch thi cụ thể trong file đính kèm.

- Có mặt đúng giờ thi.

- Xem sơ đồ địa điểm thi trong file đính kèm.

Phòng ký hiệu A: Trụ sở chính 475A (số cũ: 144/24) Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Phòng ký hiệu D: Cơ sở 276 - 282 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q. Bình Thạnh

14561154