Thời khóa biểu Học kỳ I -Lớp 20SNA21 - Ngôn ngữ Anh

Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 !
Thời khóa biểu học kỳ I của Lớp Lớp 20SNA21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021.
Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
Xin cảm ơn!

14590454