Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 19/01/2019
Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 19/01/2019.
Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ" ngày 19/01/2019 về: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PXBO3k2HI90Cw3CS8WTcADD8DQSVuEt6
14574303