Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 26/01/2019

Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 26/01/2019.
Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ" ngày 26/01/2019 về: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UNCFjrursrqhB-eBBMgX7A33R6by_W0i
 
Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 26/01/2019 18
 
14574355