Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ ngày 10/08/2019
Mời Anh/Chị Tân Thạc sĩ vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để xem và tải hình ảnh trong buổi Lễ Tốt nghiệp ngày 10/08/2019.
Truy cập vào link hoặc click vào ảnh để tải hình ảnh "Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ" ngày 10/08/2019 về: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vWuOUrni8FP61BTRLDhjts3zerK0Tdxb
14577733