Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 19SCD21 - Kỹ thuật Cơ điện tử
Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 19SCD21, khóa 2019- đợt 2 !
Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 19SCD21, khóa 2019- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021.
Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
Xin cảm ơn!
14590441