Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 20SCD21 - Kỹ thuật Cơ điện tử
Kính chào Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên cao học Lớp 20SCD21, khóa 2020- đợt 2 !
Thời khóa biểu học kỳ II của Lớp 20SCD21, khóa 2020- đợt 2 sẽ được tổ chức từ ngày 06/03/2021.
Quý Thầy/Cô và các Anh/Chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm.
Xin cảm ơn!
14590439