Lịch thi học kỳ I lớp 15SXD11
Anh/Chị học viên xem lịch thi theo file đính kèm.
Anh/Chị có mặt tại phòng thi trước 15 phút.
Trân trọng!
14561512