THÔNG BÁO MỚI
❤️ SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN NGÀY ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 16/12/2019❤️ ⭐1. Đối tượng: SV các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 hệ Đại học chính quy ban ngày. SV có trách nhiệm kiểm tra và quản lý tài khoản đăng nhập trang sinhvien.hutech.edu.vn - Hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP - NGÀY TN 14/12/2019 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP
Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Danh Sách Sinh Viên Khoa Truyền Thông và Thiết Kế Đề Xuất Nhận Học bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Sinh Viên nào Có Ý Kiến Và Thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa từ hôm nay đến ngày 19/10/2019. 
CHIJAKO SAY HELLO     Sự kiện văn hóa do các bạn sinh viên thực hiện, giao lưu về văn hóa ba nước Hàn - Nhật - Trung.   Đối tượng tham gia: Các thầy cô trong Khoa...
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP Lần đầu tiên Khoa triển khai mô hình học tập mới, liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Điển hình cho hiệu quả của mô hình này là sự thành công của hai môn “Sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp” với...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC