THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP - NGÀY TN 14/12/2019 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP
Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Danh Sách Sinh Viên Khoa Truyền Thông và Thiết Kế Đề Xuất Nhận Học bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Sinh Viên nào Có Ý Kiến Và Thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa từ hôm nay đến ngày 19/10/2019. 
CHIJAKO SAY HELLO    Sự kiện văn hóa do các bạn sinh viên thực hiện, giao lưu về văn hóa ba nước Hàn - Nhật - Trung.  Đối tượng tham gia: Các thầy cô trong Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC