THÔNG BÁO MỚI
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG – THIẾT KẾ Giảng viên khoa Truyền thông - Thiết kế
Biểu Mẫu Môn Học Đồ Án Tổng Quan Hoạt Động Doanh Nghiệp Sản Xuất Truyền Thông Đây là tất cả các biểu mẫu và hướng dẫn liên quan đến môn Đồ Án Tổng Quan Hoạt Động Doanh Nghiệp Sản Xuất Truyền Thông.
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP - NGÀY TN 14/12/2019 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP
Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Danh Sách Sinh Viên Khoa Truyền Thông và Thiết Kế Đề Xuất Nhận Học bổng Tài Năng năm 2018 - 2019 Sinh Viên nào Có Ý Kiến Và Thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa từ hôm nay đến ngày 19/10/2019. 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC