Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

1. Đối tượng tham gia Giải thưởng
Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại Trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2024).
2. Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng
- Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng được công bố sau khi Hội đồng  khoa học cấp Trường xem xét, lựa chọn theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT và các tiêu chuẩn xét chọn của Trường.
- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 5 Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT về số lượng đề tài được gửi dự thi năm 2024 như sau:
+ Cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 20.000 đến dưới 30.000 sinh viên được gửi tối đa 10 đề tài;
+ Cơ sở giáo dục đại học có đề tài đạt giải nhì trong năm liền trước của năm tổ chức Giải thưởng quy định tại Quy chế này thì cứ mỗi giải nhì được gửi thêm 01 đề tài (năm 2023 HUTECH có 02 giải nhì), được gửi thêm 02 đề tài.
- Số lượng đề tài gửi dự thi năm 2024 là 12 đề tài.
3. Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng
Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;
+ Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Các hình thức công bố bao gồm:
·  Sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản.
·  Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học.
·  Báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
·  Báo cáo hoặc trưng bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar từ cấp khoa trở lên.
·  Ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.
+ Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét Giải thưởng;
+ Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;
+ Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng;
+ Công trình, đề tài tham gia xét Giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu khoa học;
+ Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.
4. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng
Các lĩnh vực và chuyên ngành của Giải thưởng gồm:
- Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.
Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.
Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.
Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.
- Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.
- Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học, văn học và văn hoá, Triết học, Báo chí và thông tin, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.
5.   Thời gian nộp hồ sơ
-   Khoa/Viện gửi bản mềm hồ sơ đề tài dự thi về Phòng KHCN để kiểm tra hình thức trình bày trước ngày 10/6/2024;
-   Khoa/Viện hoàn thiện hồ sơ, đề tài dự thi gửi về Phòng KHCN để trình xác nhận của Trường, khai báo online và nộp dự thi trước ngày 18/6/2024;
-   Phòng KHCN tổng hợp, nộp hồ sơ về Ban tổ chức Giải thưởng trước ngày 25/6/2024.
6. Hồ sơ dự thi bao gồm:
-   Hai (02) bản in đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01b);
-   Bản mềm trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài. Ghi chú: Trang này để rời, không gộp vào báo cáo tổng kết công trình/đề tài (Mẫu 3);
-   Bản mềm báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04);
-   Cung cấp minh chứng thuộc một trong các hình thức công bố sau:
+ Bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài;
+ Bản in đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài (Mẫu 05);
+ Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có);
-   Hướng dẫn chi tiết và biểu mẫu đính kèm theo thông báo này.
7. Hình thức nộp hồ sơ
-   Hồ sơ bản in nộp tại: Phòng KHCN (B-02.01, HUTECH Sai Gon Campus).
-   Hồ sơ bản mềm gửi qua email: ltn.tram@hutech.edu.vn.

Thông tin chi tiết về hướng dẫn và biểu mẫu: đính kèm bên dưới.
14615793
Các tin khác
HUTECH phát động chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024 Ngày 7/10, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức Lễ phát động chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2023-2024 nhằm...
×