ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU HK1 2023 - 2024

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU HK1 2023 - 2024
Sinh viên đăng ký tham gia buổi tuyên dương sinh viên tiêu biểu HK1 năm học 2023 - 2024 vui lòng thông tin tham gia và có mặt đúng giờ.
Thời gian: 08:30 ngày 23 tháng 05 năm 2024 (thứ 5)
Địa điểm: Hội trường A-08.20 SaiGon Campus
Thành phần tham dự:
Ban chủ nhiệm khoa, Giảng viên khoa TT&TK
Sinh viên tiêu biểu HK1 23-24
Trang phục:
Áo cam HUTECH
Sinh viên đăng ký tham gia lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu tại form: https://forms.gle/4aNejobQmEfhELb77 đến hết ngày 10/05/2024. Sau thời gian trên BTC sẽ tiến hành đóng đăng ký để chuẩn bị công tác tổ chức.
Danh sách sinh viên tiêu biểu HK1 năm học 2023 - 2024 tại (https://tinyurl.com/SVTBHK12324)
Sinh viên không đăng ký tham gia sẽ nhận thư chúc mừng của Hiệu trường nhà trường tại văn phòng khoa bắt đầu từ ngày 24/05 đến hết 15/06/2024
Lưu ý: Để đảm bảo chương trình diễn ra thành công và công tác chuẩn bị thật tốt những sinh viên tiêu biểu đã đăng ký tại form https://forms.gle/4aNejobQmEfhELb77 mới được mời lên sân khấu trao thư chúc mừng, những bạn chưa đăng ký vui lòng liên hệ Văn phòng khoa sau buổi lễ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
Phòng A-02.20 cơ sở 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
(028) 5445 4887 - khoa.tttk@hutech.edu.vn
14616716
×